2014 m. spalio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1147/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantis Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais