2013 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 173/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti