KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA pridedamas prie Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“, pasiūlymo