Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 lipca 2015 r.$