2013/195/UE: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat- 23 ta’ April 2013 li tiddefinixxi arranġamenti prattiċi, formati uniformi u metodoloġija fir-rigward tal-ispettru tar-radju stabbilit permezz tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (notifikata bid-dokument C(2013) 2235) Test b’relevanza għaż-ŻEE