2014/819/ES: 2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl nuorodos, įtrauktos į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1151/2012, panaikinimo prašymo atmetimo [Jihočeská Niva (SGN)] (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 8391)