2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1140, kuriuo skiriami Regionų komiteto Nyderlandams atstovaujantys du nariai ir Nyderlandams atstovaujantys du pakaitiniai nariai