2013 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 788/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti