Uitbraak van COVID-19 (Verordening (EU) 2021/267 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de aanhoudende COVID-19-crisis in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving en de verlenging van bepaalde termijnen als bedoeld in Verordening (EU) 2020/698 (PB L 60 van 22.2.2021, blz. 1.)) 2021/C 76 I/12