asia T-458/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2019 – Multifit v. EUIPO (real nature) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin real nature rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuus – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)