2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas.