Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1539/2006 2006 m. spalio 13 d. patvirtinantis planą, pagal kurį valstybėms narėms skiriamos 2007 biudžetiniams metams priskirtinos lėšos maistui iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje