Per pirmąjį svarstymą priimta tarybos pozicija (ES) Nr. 2/2014 siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą Tarybos priimta 2014 m. vasario 17 d. Tekstas svarbus EEE