2013/610/ES: 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo