2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos policijos koledžo 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį