Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014 m. gruodžio 12 d. dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su patvirtintais bitinio žvilgvabalio paplitimo atvejais Italijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9415) (Tekstas autentiškas tik italų kalba) (Tekstas svarbus EEE) (2014/909/ES)