2013 06 27 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6935 - ARGOS / SOPETRAL) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)