Valstybės pagalba – Lenkija – Valstybės pagalba SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) – Restruktūrizavimo pagalba bendrovei „LOT Polish Airlines S.A.“ – Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį Tekstas svarbus EEE