Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7647 – Bridgepoint / Nordic Cinema Group Holding) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)