Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 14 ta’ Novembru 2012 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta’ l-operat u l-immaniġġjar tat-traffiku tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea u li temenda d-Deċiżjoni 2007/756/KE (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8075) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2012/757/UE)