Komisijas Lēmums ( 2012. gada 14. novembris ) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu un par grozījumiem Lēmumā 2007/756/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8075) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2012/757/ES)