Odluka Komisije od 14. studenoga 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava odvijanje i upravljanje prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji i o izmjeni Odluke 2007/756/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8075) (Tekst značajan za EGP) (2012/757/EU)