2014 m. sausio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 13/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti