2014 m. birželio 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 151/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis