Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 03-37 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-263 „Dėl Finansų maklerio įmonių licencijų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“