Verordening (EEG) nr. 2628/77 van de Commissie van 29 november 1977 houdende vaststelling van de restituties welke vanaf 1 december 1977 van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen