Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7717 – Equistone Partners Europe / TriStyle Mode) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)