Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7717 – Equistone Partners Europe/TriStyle Mode) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)