Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7717 – Equistone Partners Europe/TriStyle Mode) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)