Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7717 – Equistone Partners Europe/TriStyle Mode) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)