Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7717 – Equistone Partners Europe / TriStyle Mode) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)