Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7717 – Equistone Partners Europe / TriStyle Mode) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)