Byla C-297/13: 2014 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Data I/O GmbH/Hauptzollamt München (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tarifinis klasifikavimas — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — XVI skyriaus 2 pastaba — 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 ir 8473 pozicijos — Sąvokos „dalys“ ir „prekės“  — Dalys ir reikmenys (varikliai, maitinimo blokai, lazeriai, generatoriai, kabeliai ir užlydymo aparatai), skirti programavimo sistemoms veikti — Klasifikavimo 8473 pozicijoje pirmumo prieš kitas 84 ir 85 skirsnio pozicijas nebuvimas)