Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta inom den administrativa kommittén för Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa när det gäller utkastet till föreskrifter om enhetliga bestämmelser om återvinning av motorfordon