Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni fil-Kumitat Amministrattiv tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa fir-rigward tal-abbozz ta' Regolament dwar dispożizzjonijiet uniformi dwar ir-riċiklaġġ ta’ vetturi bil-mutur