Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която следва да заеме ЕС в рамките на Административния комитет на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на пректоправилото за единни разпоредби относно рециклируемостта на моторните превозни средства