Kolegijos, kuriai pavesta nagrinėti Teisingumo Teismo procedūros reglamento 193 straipsnyje nurodytas bylas, paskyrimas