2013/215/EU: Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 22 maart 2013 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2013/7)