2013/215/ES: 2013 m. kovo 22 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2013/7)