2013/215/EU: Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2013. március 22. ) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (EKB/2013/7)