2013 m. lapkričio 7 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis.