kohtuasi C-619/18: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. juuni 2019. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELL artikli 19 lõike 1 teine lõik — Õigusriik — Tõhus kohtulik kaitse liidu õigusega hõlmatud valdkondades — Kohtunike ametist tagandamise keelu ja kohtunike sõltumatuse põhimõte — Poola kõrgeima kohtu kohtunike pensioniea alandamine — Kohaldamine ametis olevatele kohtunikele — Võimalus jätkata kohtunikuametis pärast sellesse ikka jõudmist, kui saadakse luba, mille annab vabariigi president oma kaalutlusotsusega)