PROPCELEX Регламент (EO) № 2029/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за адаптиране на Регламент (ЕИО) № 1538/91 относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 относно определени стандарти за търговията с птиче месо поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз