Byla C-166/12: 2013 m. gruodžio 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje ( Krajský soud v Praze (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Radek Časta prieš Česká správa sociálního zabezpečení (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis — Reglamentai (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 ir (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 — Sąjungos pareigūnai — Nacionalinėje sistemoje įgytos teisės į pensiją — Pervedimas į Sąjungos pensijų sistemą — Apskaičiavimo metodas — Sąvoka „pensijos kapitalo vertė“ )