Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/165, annettu 21 päivänä tammikuuta 2021, alppivyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn luettelon neljännestätoista päivityksestä (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 143)