2013 m. birželio 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 106/2013, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)