Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9877 – Pro Diagnostic Group / FutureLife / DISCARE CZ JV) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 261/02