2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 258/2010, kuriuo importuojamam Indijos kilmės arba iš Indijos siunčiamam pupenių tirštikliui nustatomi specialieji reikalavimai dėl užteršimo pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/352/ES (Tekstas svarbus EEE)