Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001 2001 m. kovo 15 d. nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus