2012 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 116/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka)